logo
EN
VN

Chương trình dự bị tiếng Anh đại học

Được phép của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 769/VPCP-QHQT ngày 21/02/2003) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn bản số 4657/QHQT ngày 5/6/2003), Trường Đại học Hà Nội liên kết với Trường Đại học La Trobe (Australia) tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh (Bachelor of Business) và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration) học tại Hà Nội do Đại học La Trobe cấp bằng.

Xem thêm...

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Được phép của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 769/VPCP-QHQT ngày 21/02/2003) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 4657/QHQT ngày 5/6/2003), Trường Đại học Hà Nội (tên gọi cũ là Trường Đại học Ngoại ngữ) liên kết với Đại học La Trobe (Australia) tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration) học tại Hà Nội do Đại học La Trobe cấp bằng.

Xem thêm...

Chương trình cử nhân Quản trị du lịch và giải trí

Được phép của Bộ Giáo dục và đào tạo,Trường Đại Học Hà Nội (trước đây là trường Đại học Ngoại ngữ) liên kết với Đại học Khoa học Ứng dụng IMC (Áo) tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Du lịch và Giải trí (Bachelor of Tourism and Leisure Management) học tại Hà Nội.

Xem thêm...

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp liên kết với ĐH Louvain

Ngày 10/4/2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Thông báo số 432/TB-ĐHHN-ĐT về việc tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp liên kết với Trường Đại học Louvain (Vương quốc Bỉ).

Xem thêm...

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ MTESOL liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Tp Hồ Chí Minh

Ngày 15/10/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Thông báo số 1397/ĐHHN-TB-ĐT về việc tuyển sinh đào tạo thạc sĩ lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) liên kết với Trường Đại học Victoria (Australia) tại Tp Hồ Chí Minh.

Xem thêm...