logo
EN
VN

Giúp sinh viên học tiếng Anh qua báo chí

thacsi005
Thạc sĩ William Cole-French - tác giả chủ biên
Ngày 19/09/2009, báo Vietnam News – tờ báo tiếng Anh hàng đầu Việt Nam – công bố đã xuất bản giáo trình Reading the Daily News In Vietnamcủa nhóm tác giả do thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh William Cole-French (chuyên gia tổ chức Trao đổi Nguồn nhân Quốc tế tại Việt Nam – REI Vietnam) chủ biên. Đây là giáo trình rèn luyện kỹ năng đọc dành cho sinh viên năm thứ nhất (có trình độ tiếng Anh trung cấp) và các đối tượng khác có nhu cầu.

 

Xem thêm...