logo
EN
VN

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp liên kết với ĐH Louvain

Ngày 10/4/2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Thông báo số 432/TB-ĐHHN-ĐT về việc tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp liên kết với Trường Đại học Louvain (Vương quốc Bỉ).

Xem thêm...

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ MTESOL liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Tp Hồ Chí Minh

Ngày 15/10/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Thông báo số 1397/ĐHHN-TB-ĐT về việc tuyển sinh đào tạo thạc sĩ lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) liên kết với Trường Đại học Victoria (Australia) tại Tp Hồ Chí Minh.

Xem thêm...