logo
EN
VN

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ MTESOL liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Tp Hồ Chí Minh

Ngày 15/10/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Thông báo số 1397/ĐHHN-TB-ĐT về việc tuyển sinh đào tạo thạc sĩ lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) liên kết với Trường Đại học Victoria (Australia) tại Tp Hồ Chí Minh.
Xem chi tiết Thông báo số 1397/ĐHHN-TB-ĐT tại đây (pdf).