logo
EN
VN

Chương trình dự bị tiếng Anh đại học

Được phép của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 769/VPCP-QHQT ngày 21/02/2003) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn bản số 4657/QHQT ngày 5/6/2003), Trường Đại học Hà Nội liên kết với Trường Đại học La Trobe (Australia) tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh (Bachelor of Business) và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration) học tại Hà Nội do Đại học La Trobe cấp bằng.

Xem thêm...

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Được phép của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 769/VPCP-QHQT ngày 21/02/2003) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 4657/QHQT ngày 5/6/2003), Trường Đại học Hà Nội (tên gọi cũ là Trường Đại học Ngoại ngữ) liên kết với Đại học La Trobe (Australia) tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration) học tại Hà Nội do Đại học La Trobe cấp bằng.

Xem thêm...

Chương trình cử nhân Quản trị du lịch và giải trí

Được phép của Bộ Giáo dục và đào tạo,Trường Đại Học Hà Nội (trước đây là trường Đại học Ngoại ngữ) liên kết với Đại học Khoa học Ứng dụng IMC (Áo) tuyển sinh Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Du lịch và Giải trí (Bachelor of Tourism and Leisure Management) học tại Hà Nội.

Xem thêm...