logo
EN
VN

Chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Italia

KHOA TIẾNG ITALIA

Địa chỉ: Phòng 316 - Nhà C
Điện thoại: (84.24) 35541795
Fax: (84.24) 38544550
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://ita.hanu.vn/
Facebook : https://www.facebook.com/ItaHanu
Tải tài liệu về: Tại đây

          170227 K_Italia_01          170227 K_Italia_03          170227 K_Italia_02

               Tháp nghiêng Pisa                                     Bản đồ Italia                              Đấu trường Colosseum


1. TRÌNH ĐỘ VÀ HỆ ĐÀO TẠO
- Cử nhân Ngôn ngữ Italia – hệ chính quy
- Chương trình đào tạo cử nhân song bằng (ngôn ngữ và một ngành khác) với các đối tác Italia
- Khóa học tiếng Ý ngắn hạn

2. GIẢNG VIÊN
- 15 giảng viên biên chế và thỉnh giảng (02 giảng viên người Italia);
- Toàn bộ giảng viên người Việt Nam được đào tạo ở bậc ĐH và sau ĐH tại Cộng hòa Italia;
- Giảng viên biệt phái từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italia.

3. SINH VIÊN
- Quy mô hiện tại: 450 sinh viên;
- Sinh viên năng động, nhiệt tình trong các hoạt động tình nguyện, văn nghệ, thể thao, sự kiện lớn: kỷ niệm Quốc khánh nước CH Italia, Tuần lễ Văn hóa – Ngôn ngữ Italia ở Việt Nam…;
- Hoạt động các ban & Ban truyền thông La Voce ItaHanu, CLB Nói tiếng Ý La Chiacchiera, CLB Yêu sách CAL, CLB Điện ảnh Ý Cineforum;
- Chuỗi Hội thảo với Doanh nghiệp và Nhà Ngoại giao Italia (CCIDI), các chuyến thăm thực tế doanh nghiệp.

4. HỌC BỔNG, HỌC CHUYỂN TIẾP TẠI NƯỚC NGOÀI
- Học bổng của Nhà trường cho sinh viên có thành tích học tập tốt hoặc sinh viên thuộc diện chính sách;
- Học bổng toàn phần của Chương trình Erasmus+ châu Âu và của Bộ Ngoại giao Italia;
- Học bổng bán phần cho các khoá học ngắn hạn (1-2 tháng) hoặc dài hạn (12 tháng);
- Học bổng của các trường đối tác như ĐH dành cho Người nước ngoài Perugia, ĐH Đông phương Napoli và ĐH Tổng hợp Trento;
- Các chương trình học chuyển tiếp: chương trình 3+1/2+2, học ngành phụ, học bằng kép tại các trường ĐH của Italia.

5. THỰC TẬP, VIỆC LÀM
- Nhiều cơ hội thăm quan, thực tập trong năm học: Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Italia, Phòng Thương mại Công nghiệp Italia tại Việt Nam, doanh nghiệp Italia tại Việt Nam (Piaggio, Ariston Thermo, Dệt nhuộm Hưng Yên), các công ty du lịch...;
- Vị trí công việc: giảng viên, biên dịch, phiên dịch, trợ lý dự án, trợ lý giám đốc, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên kinh doanh và quản trị du lịch...
- Đơn vị sử dụng lao động: ĐSQ Italia tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam; các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp có vốn đầu tư của Italia và các doanh nghiệp sử dụng tiếng Anh; các ngân hàng, dự án đầu tư, văn phòng đại diện thương mại, công ty du lịch lữ hành; các trường ĐH và trung tâm đào tạo ngôn ngữ Italia...

Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Italia (04 năm, giảng dạy bằng tiếng Italia)
- Định hướng Biên- Phiên dịch: 154 tín chỉ
- Định hướng Du lịch: 154 tín chỉ

Khối kiến thức chung: 43 tín chỉ (TC)

Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại học cần biết: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ chí Minh, Pháp luật đại cương, Ứng dụng Công nghệ thông tin, Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học, Ngoại ngữ 2, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh.

 

Khối kiến thức cơ sở ngành: 10 tín chỉ (TC)

Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ và các định hướng nghề nghiệp liên quan:

  Bắt buộc: 06 TC

Dẫn luận Ngôn ngữ học, Nhập môn Việt ngữ học, Cơ sở văn hóa Việt Nam.

   Tự chọn: 04 TC

Chọn 4 trong số 8 tín chỉ của các học phần sau: Hà Nội học, Lịch sử văn minh thế giới, Văn bản tiếng Việt, Tiếng Việt trong hành chức, Dụng học Việt ngữ.

 

Khối kiến thức ngành: 65 tín chỉ (TC)

Bắt buộc: 61 TC

- Thực hành tiếng từ trình độ A1 đến C1: 45 TC

- Ngôn ngữ học Italia 1: 03 TC

- Ngôn ngữ học Italia 2: 03 TC

- Địa lý và Lịch sử Italia: 02 TC

- Văn hóa và Văn minh Italia: 02 TC

- Ngôn ngữ học đối chiếu: 02 TC

- Văn học Italia: 04 TC

Tự chọn: 04 TC

Chọn 4 trong số 8 tín chỉ của các học phần sau:

- Phân tích văn bản: 02 TC

- Phân tích diễn ngôn: 02 TC

- Tiếng Italia Thương mại: 02 TC

- Tiếng Italia Pháp luật: 02 TC

Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Biên-Phiên dịch (27 tín chỉ)

Bắt buộc: 21 TC

- Nhập môn Biên-Phiên dịch: 03 TC

- Biên dịch 1: 03 TC

- Phiên dịch 1: 03 TC

- Biên dịch 2: 03 TC

- Phiên dịch 2: 03 TC

- Lược dịch: 02 TC

- Ứng dụng công nghệ trong dịch thuật: 02 TC

- Đánh giá, hiệu đính bản dịch: 02 TC

Tự chọn: 06 TC

Chọn 6 trong số 16 tín chỉ của các học phần sau: Dịch chuyên ngành Kinh tế - Thương mại, Dịch văn học, Mô phỏng dịch hội thảo, Nhập môn Du lịch, Tiếng Italia Du lịch 1, Marketing Du lịch.

Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Du lịch (27 tín chỉ)

Bắt buộc: 23 TC

- Nhập môn Du lịch: 03 TC

- Tiếng Italia Du lịch 1: 04 TC

- Tiếng Italia Du lịch 2: 04 TC

- Marketing Du lịch: 03 TC

- Địa lý du lịch: 03 TC

- Du lịch qua hình ảnh: 03 TC

- Du lịch bền vững: 03 TC

Tự chọn: 04 TC

Chọn 4 trong số 13 tín chỉ của các học phần sau: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ văn phòng du lịch, Nhập môn Biên - Phiên dịch, Biên dịch 1, Phiên dịch 1.

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 09 tín chỉ (TC)
- Thực tập: 3 TC
- Khóa luận tốt nghiệp: 6 TC (hoặc học phần thay thế trong các môn tự chọn của các định hướng: 6 TC)