logo
EN
VN

Chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

KHOA TIẾNG BỒ ĐÀO NHA

Địa chỉ:     Phòng 513 - nhà C
Điện thoại:     (84.24) 35 54 22 76
Fax:         (84.24) 38 54 45 50
Email:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:     http://web.hanu.vn/pt
Facebook:    Khoa tiếng Bồ Đào Nha - Hanu
Tải tài liệu về: Tại đây

    170224 BDN Chua Kito              170224 BDN_Thap Belm                170224 BDN_Samba Carnaval
             Christo Redento                                        Tháp Belém                                            Lễ hội Carnaval
         Rio de Janeiro Braxin                                  Lisbon - Bồ Đào Nha                                            Braxin

1. GIẢNG VIÊN
- Đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, đã tu nghiệp ở Bồ Đào Nha, Mô-dăm-bích và các chuyên gia người Bồ Đào Nha và Braxin;
- Nhiều diễn giả khách mời tại các xê-mi-na, hội thảo chuyên đề là đại sứ, tham tán, tuỳ viên các đại sứ quán hay giáo sư, tiến sĩ của các trường đối tác nước ngoài.

2. SINH VIÊN
- Có nhiều cơ hội nhận học bổng: học bổng toàn phần 01 năm tại ĐH Eduardo Mondlane, ĐH Sư phạm của Mô-dăm-bích, học bổng 03 tháng hè hoặc 01 năm của Viện Camões, Bồ Đào Nha; học bổng Erasmus Plus tại một số trường đối tác Bồ Đào Nha;
- Chương trình trao đổi sinh viên 01 kỳ hoặc 01 năm theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội với các trường đối tác tại Bồ Đào Nha, Braxin, Mô-dăm-bích, Macao - Trung Quốc; (xem mục 3);
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tham gia các khóa học đào tạo chuyên sâu, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại những trường đại học hàng đầu của Bồ Đào Nha, Braxin, Mô-dăm-bích và Macao, Trung Quốc;
- Được tham gia rất nhiều hoạt động của Nhà trường và của khoa, được tiếp xúc thường xuyên với người bản ngữ qua: Tuần lễ văn hoá các nước nói tiếng Bồ Đào Nha, các hoạt động thường xuyên của Trung tâm ngôn ngữ Bồ Đào Nha Camões, Câu lạc bộ tiếng Bồ Đào Nha cũng như hoạt động do đại sứ quán các nước nói tiếng Bồ Đào Nha tổ chức.

3. HỢP TÁC QUỐC TẾ
Khoa có quan hệ hợp tác và thỏa thuận trao đổi giáo viên, sinh viên với:
- Đại sứ quán Braxin, Mô-dăm-bích, Ăng-gô-la, Đông Timor, Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Hà Nội; Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan;
- ĐH Tổng hợp Macao, ĐH Thành phố Macao, Viện tiếng Bồ Đào Nha IPOR của Macao, Trung Quốc;
- ĐH Lisbon, ĐH Porto, ĐH Coimbra của Bồ Đào Nha;
- ĐH Brasília, ĐH São Paulo, Viện Giáo dục Đại học Camões của Braxin;
- ĐH Eduardo Mondlane, ĐH Sư phạm của Mô-dăm-bích;
- Viện Camões Bồ Đào Nha: năm 2016 đã khánh thành Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Bồ Đào Nha tại Trường Đại học Hà Nội.

4. CƠ HỘI VIỆC LÀM
- Vị trí công việc: biên dịch, phiên dịch, giáo viên tiếng Bồ Đào Nha, cán bộ hợp tác quốc tế, nhân viên văn phòng thương mại, hướng dẫn viên du lịch, trợ lý dự án;
- Nơi làm việc: các cơ quan, bộ ngành của chính phủ cần sử dụng tiếng Bồ Đào Nha (Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương...); đại sứ quán và văn phòng đại diện các nước nói tiếng Bồ Đào Nha tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài; các doanh nghiệp cần sử dụng tiếng Bồ Đào Nha; các văn phòng thương mại, các trung tâm ngoại ngữ; các công ty dịch vụ du lịch và lữ hành.

5. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÔN NGỮ BỒ ĐÀO NHA
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Bồ Đào Nha
- Định hướng Biên- Phiên dịch: 154 tín chỉ

Khối kiến thức giáo dục đại cương: 43 tín chỉ (TC)

Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại học cần biết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ chí Minh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tin học, Ngoại ngữ 2.

 

Khối kiến thức cơ sở ngành: 10 tín chỉ (TC)

Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ và các định hướng nghề nghiệp liên quan: Dẫn luận Ngôn ngữ, Tiếng Việt, Văn hóa Việt Nam, Hà Nội học, Lịch sử văn minh thế giới.

 

Khối kiến thức ngành: 64 tín chỉ (TC)

Bắt buộc: 61 TC

- Thực hành tiếng từ trình độ A1 đến C1: 47 TC
- Lịch sử và Văn hóa Bồ Đào Nha: 3 TC
- Văn học Bồ Đào Nha: 3 TC
- Ngữ âm và âm vị học: 3 TC
- Từ vựng: 2 TC
- Từ pháp và Cú pháp: 3 TC

Tự chọn: 3 TC

Chọn 3 trong số 9 tín chỉ của các học phần sau: Lịch sử và Văn hóa các nước nói tiếng Bồ Đào Nha, Văn học Braxin, Ngữ dụng học.

 

Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Biên-Phiên dịch (28 tín chỉ)

Bắt buộc: 24 TC
- Nhập môn Biên-Phiên dịch: 2 TC
- Thực hành dịch viết: 9 TC
- Thực hành dịch nói: 9 TC
- Chuyên đề dịch: 2 TC
- Dịch tháp tùng: 2 TC

Tự chọn: 4 TC
Chọn 4 trong số 8 tín chỉ của các học phần sau: Lược dịch - Dịch tổng hợp - Đọc dịch, Kỹ năng mềm, Phân tích diễn ngôn, Mô phỏng dịch hội thảo.

 

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 9 tín chỉ (TC)

-
Kiến tập dịch: 3 TC
- Khóa luận tốt nghiệp: 6 TC hoặc
Thực tập: 6 TC