logo
EN
VN

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN Ở KTX CHO CÁC SINH VIÊN ĐÃ Ở KTX VÀ MUỐN Ở TIẾP

Mục đăng ký này dành cho những sinh viên đã ở KTX, đã đăng ký ở tiếp trong năm học 2018-2019 nhưng chưa nộp tiền. Sinh viên có thể nộp tiền trực tiếp hoặc trực tuyến, cụ thể như sau:
1. Làm thủ tục và nộp tiền trực tiếp:
- Tại phòng 102 nhà D7.
- Thời gian: từ ngày 9/8 đến ngày 13/8/2018. Sáng từ 8g00 đến 11g30. Chiều từ 13g30 đến 17g00.
2. Làm thủ tục và nộp tiền trực tuyến:
Bước 1: Điền Đơn đăng ký ở tiếp KTX tại đây.
Bước 2: Nhận email của Phòng Quản lý sinh viên nội trú xác nhận số phòng ở và chuyển khoản tiền ở theo hướng dẫn trong email.
Bước 3: Gửi thông tin xác nhận đã nộp tiền qua tài khoản ngân hàng tại đây.
Bước 4: Tới Phòng Quản lý sinh viên nội trú (tầng 1, nhà D7) để nhận Biên lai thu tiền và ký Phụ lục gia hạn hợp đồng khi nhận phòng ở.

Sau 16g30 ngày 14/8/2018, nếu Nhà trường chưa nhận được tiền chuyển khoản thì chỗ ở mà sinh viên đã đăng ký sẽ bị huỷ để dành chỗ cho các bạn khác có nhu cầu.

Lưu ý: thời gian ở là từ ngày 14/8/2018 đến ngày 30/6/2019, tương đương với 10,5 tháng. Sinh viên sẽ đóng tiền ở 1 lần cho cả năm. Nếu có khó khăn về tài chính, sinh viên cần viết đơn, sau đó scan hoặc chụp ảnh gửi về email của Phòng Quản lý sinh viên nội trú: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.