logo
EN
VN

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN Ở KÝ TÚC XÁ NĂM 2019

I. GIỚI THIỆU PHÒNG Ở TẠI CÁC NHÀ KÝ TÚC XÁ. Xem tại đây.
II. GIÁ PHÒNG Ở KÝ TÚC XÁ. Xem tại đây.
III. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ Ở KÝ TÚC XÁ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ Ở KTX, ĐÃ ĐĂNG KÝ Ở TIẾP NHƯNG CHƯA NỘP TIỀN (NĂM 2, 3, 4)
- Hạn cuối để nộp tiền: 17g00, thứ Năm, ngày 08/8/2019.
- Xem hướng dẫn thủ tục tại đây.
IV. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ Ở KÝ TÚC XÁ DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1 (K2019)
1. Nguyên tắc xếp phòng:
- Đối tượng ưu tiên: sinh viên thuộc diện chính sách (con thương binh, liệt sĩ…), sinh viên nước ngoài, sinh viên các chương trình liên kết được ưu tiên xếp trước.
- Sinh viên nào đăng ký và nộp tiền trước sẽ được xếp chỗ trước.
2. Địa chỉ để đăng ký và nộp tiền trực tiếp:
Đăng ký: Phòng Quản lý Sinh viên Nội trú (QLSVNT), tầng 1, nhà D7, Trường Đại học Hà Nội.
Nộp tiền: Phòng Tài chính - Kế toán (TCKT), phòng 106, nhà A, Trường Đại học Hà Nội.
Sinh viên cần nộp tiền trước 16h30 của ngày hôm sau ngày đăng ký. Nếu không chỗ ở sẽ bị hủy.
3. Đăng ký và nộp tiền trực tuyến:
Bước 1: Điền Đơn đăng ký ở nội trú tại đây.
Bước 2: Nhận email của Phòng Quản lý sinh viên nội trú xác nhận số phòng ở (nếu còn phòng) và thanh toán tiền ở theo hướng dẫn trong email. Sinh viên cần nộp tiền theo đúng thời hạn đã quy định trong email. Nếu không chỗ ở sẽ bị hủy.
Bước 3: Gửi thông tin xác nhận đã nộp tiền qua tài khoản ngân hàng bằng cách scan hoặc chụp ảnh chứng từ và gửi email cho Phòng QLSVNT (dùng chức năng Trả lời/Reply thư mà Phòng đã gửi trước đó).
Bước 4: Nhận phòng ở
4.1 Tới Phòng QLSVNT, tầng 1 nhà D7, để ký hợp đồng.
4.2 Sau đó tới Phòng TCKT, phòng 106 nhà A, để lấy Biên lai thu tiền.
4.3 Tới tòa nhà nơi mình ở và nhận phòng (nộp bản photo hợp đồng và Biên lai cho bảo vệ tòa nhà).
V. LƯU Ý VỀ TÀI CHÍNH:
- Người ở nội trú nộp tiền ở một lần cho cả Hợp đồng ở nội trú.
- Trường hợp sinh viên ở phòng có đơn giá ≥ 1.000.000đ/tháng có khó khăn về tài chính hoặc sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo ở phòng có đơn giá ≤ 1.000.000đ/tháng có thể nộp 2 đợt nhưng sinh viên cần viết đơn gửi Phòng Quản lý sinh viên nội trú xác nhận và Phòng Tài chính kế toán duyệt đồng ý.
- Tiền ở đã nộp không được hoàn lại trừ các trường hợp sau:
o Sinh viên phải bảo lưu kết quả học tập; dừng học tập tại Trường Đại học Hà Nội;
o Sinh viên vi phạm quy chế của Trường bị buộc phải thôi học; vi phạm Nội quy KTX hoặc vi phạm pháp luật ở mức độ buộc phải rời khỏi KTX;
o Sinh viên bị mắc một số bệnh về thần kinh hoặc bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến cộng đồng theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền;
o Nhà trường không thể sắp xếp chỗ ở cho sinh viên được nữa vì các lý do an ninh, tu sửa công trình…
VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Phòng Quản lý sinh viên nội trú
Địa chỉ: Tầng 1, nhà D7, Trường Đại học Hà Nội
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: www.facebook.com/ktxhanu (nhắn tin trong inbox)
Điện thoại: (024) 35534067 (24/24h). Hotline: 0867602560 (từ 7h30 đến 21h00).