logo
EN
VN

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học tại Hà Nội do ĐH La Trobe cấp bằng

Được phép của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 769/VPCP-QHQT ngày 21/02/2003) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn bản số 4657/QHQT ngày 5/6/2003), Trường Đại Học Hà Nội (tên gọi cũ là Đại học Ngoại ngữ ) liên kết với Đại học La Trobe (Australia) tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration) học tại Hà Nội do Đại học La Trobe cấp bằng.

Xem thêm...