logo
EN
VN

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM công nhận

Xem thêm...

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Hà Nội

Công nhận Trường Đại học Hà Nội đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện tại điều 27, Quy định về Quy trình và chu kỳ Kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm...

Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Hà Nội - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ ngày 12/10/2017 đến ngày 16/10/2017, Đoàn đánh giá ngoài đã thực hiện khảo sát chính thức; Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành đánh giá độc lập, khách quan, trung thực, công khai, minh bạch đúng quy trình quy định. Kết luận về việc thẩm định kết quả kiểm định chất lượng giáo dục như sau:

Xem thêm...