logo
EN
VN

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM công nhận

GCN-KGCLGD-DH-HA-NOI-VN-1