logo
EN
VN

Thư mời tham gia khảo sát năm 2018

Kính gửi: Các anh/chị cựu sinh viên Trường Đại học Hà Nội tốt nghiệp năm 2017

Nhằm cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia thị trường lao động của sinh viên sau khi tốt nghiệp, Trường Đại học Hà Nội trân trọng đề nghị các cựu sinh viên tốt nghiệp trong năm 2017 tham gia trả lời khảo sát về thực trạng việc làm bằng cách trả lời các câu hỏi theo đường link: https://goo.gl/B2qsCS. Thời gian trả lời khảo sát đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2018.

Toàn bộ thông tin phản hồi hoàn toàn dành cho nghiên cứu để làm căn cứ giúp Trường Đại học Hà Nội điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Nhà trường cam kết bảo mật danh tính cá nhân tham gia khảo sát.

Trân trọng!

Trường Đại học Hà Nội