logo
EN
VN

Thông báo thực hiện kế hoạch giảng dạy từ ngày 08/3/2021

Nhà trường trân trọng thông báo tới các đơn vị đào tạo và các học viên, sinh viên các quyết định như sau:
1. Các đơn vị đào tạo tiếp tục dạy-học trực tuyến trong tuần 08/3/2021 - 13/3/2021 theo thời khóa biểu đã công bố.
2. Toàn Trường triển khai giảng dạy tập trung từ thứ Hai (15/3/2021).
3. Nhà trường yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế (đặc biệt là thông điệp 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung và Khai báo y tế) và của Nhà trường.
4. Thông tin liên hệ Trạm Y tế Trường: bác sĩ Nguyễn Hữu Phương, số điện thoại: 0903419789; đường dây nóng của Bộ Y tế: 19009095.
Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thông tin kịp thời tới cán bộ, giảng viên và sinh viên.
Toàn văn Thông báo xin xem tại đây (pdf). 

Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy từ ngày 01/3/2021

Nhà trường trân trọng thông báo tới các đơn vị đào tạo và các học viên, sinh viên các quyết định như sau 
1. Các đơn vị đào tạo tiếp tục dạy-học trực tuyến trong tuần 01/3/2021 – 06/3/2021 theo thời khóa biểu đã công bố.
2. Toàn Trường triển khai giảng dạy tập trung từ thứ Hai (08/3/2021).
3. Học viên, sinh viên đến từ các khu vực được ghi nhận có ổ dịch COVID-19 sẽ thực hiện tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà đủ 14 ngày (tính từ ngày đến Hà Nội) theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cơ quan y tế tại địa phương và báo cáo Khoa/ Bộ môn, Phòng CTSV&QHDN và Trạm Y tế Trường để được hỗ trợ. Khoa/ Bộ môn lập danh sách báo cáo Nhà trường (qua Phòng QLĐT), chủ động lên kế hoạch hỗ trợ sinh viên và tổ chức giảng dạy theo phương thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
4. Nhà trường yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế (đặc biệt là thông điệp 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung và Khai báo y tế) và của Nhà trường.
5. Thông tin liên hệ Trạm Y tế Trường: bác sĩ Nguyễn Hữu Phương, số điện thoại: 0903419789; đường dây nóng của Bộ Y tế: 19009095.
Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thông tin kịp thời tới cán bộ, giảng viên và sinh viên. 

Chi tiết thông báo xin xem tại đây (pdf).

Thông báo về việc điều chỉnh công tác giảng dạy từ ngày 22/02/2021

Nhà trường trân trọng thông báo tới các đơn vị đào tạo và các học viên, sinh viên các quyết định như sau:
1. Toàn Trường triển khai phương thức dạy-học trực tuyến trong tuần 22/02/2021 - 28/02/2021. Thời gian giảng dạy trực tuyến thực hiện theo thời khóa biểu đã công bố và phải đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy-học.
2. Các lớp học của Bộ môn Giáo dục thể chất tạm thời chưa tổ chức giảng dạy cho đến khi có thông báo sau.
3. Nhà trường yêu cầu giảng viên, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và của Nhà trường: KHÔNG di chuyển khỏi nơi đang cư trú hiện tại và thực hiện nghiêm túc thông điêp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung và Khai báo y tế). Nếu có dấu hiệu dịch tễ (sốt, ho, khó thở), liên hệ ngay với Trạm Y tế Trường - bác sĩ Nguyễn Hữu Phương, số điện thoại: 0903419789 hoặc đường dây nóng của Bộ Y tế: 19009095.
Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thông tin kịp thời tới cán bộ, giảng viên và sinh viên. 

Toàn văn Thông báo xin xem tại đây (pdf);

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo.

Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy từ ngày 01/02/202

Nhà trường thông báo điều chỉnh công tác giảng dạy từ ngày 01/02/2021:
1. Đối với sinh viên tất cả các bậc, hệ, khối, ngành và chương trình đào tạo: Các đơn vị thực hiện việc giảng dạy trực tuyến trong tuần 01/02/2021 - 06/02/2021.
2. Các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra - đánh giá học phần trong tuần 01/02/2021 - 06/02/2021 theo kế hoạch đã công bố.
3. Kế hoạch nghỉ Tết Tân Sửu thực hiện theo Thông báo số 87/TB-ĐHHN ngày 12/01/2021.
4. Cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và của Nhà trường. Nếu có dấu hiệu dịch tễ (sốt, ho, khó thở) không di chuyển và liên hệ ngay với Trạm Y tế Trường - bác sĩ Nguyễn Hữu Phương, số điện thoại: 0903419789 hoặc đường dây nóng của Bộ Y tế: 19009095.
Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thông tin kịp thời tới cán bộ, giảng viên và sinh viên. 

Chi tiết thông báo xin xem tại đây (pdf).

Nguồn: Phòng QLĐT.