logo
EN
VN

Danh sách phòng thi Hanu Test, thi ngày 04.09.2015

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo danh sách phòng thi Hanu Test, thi ngày 04/9/2015 tại trường Đại học Hà Nội như sau:
1. Lịch thi

2. Danh sách phòng thi

3. Nội quy thi
Chú ý:
- Thí sinh mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khi vào phòng thi.
- Nếu phát hiện có thông tin cá nhân không chính xác cần báo ngay cho thư ký hội đồng thi.
[Nguồn: Phòng Đào tạo]