logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test ngày 26/11/2016

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test ngày 26/11/2016 cụ thể như sau:
1. Kết quả thi

2. Danh sách đủ điều kiện lên học chuyên ngành - Khối chính quy

3. Danh sách  đủ điều kiện vào học chương trình VU MTESOL
Chú ý: Thời gian nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 15/12/2016, tại phòng 115, Nhà A

Lịch thi, danh sách phòng thi Hanu Test ngày 26.11.2016

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo danh sách phòng thi, lịch thi Hanu Test ngày 26.11.2016 cụ thể như sau:
1. Lịch thi

2. Danh sách phòng thi

3. Nội quy thi
Chú ý:
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ có ảnh, còn giá trị sử dụng, khi vào phòng thi.  
- Trường hợp có thông tin cá nhân chưa chính xác cần báo ngay cho thư ký hội đồng thi để chỉnh sửa.  

Danh sách thi Hanu Test ngày 06/9/2016

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, danh sách phòng thi Hanu Test ngày 06/9/2016 cụ thể như sau:
1. Lịch thi:
Sáng: 7 giờ 15 thí sinh làm thủ tục vào phòng thi, thi các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết
Chiều: 13 giờ 15 thí sinh thi kỹ năng Nói

2. Danh sách phòng thi 

3. Nội quy thi 
Chú ý: 
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh còn giá trị sử dụng khi vào phòng thi.
- Trường hợp có thông tin cá nhân chưa chính xác cần báo ngay cho cán bộ coi thi để sửa chữa. 

Kết quả thi Năng lực tiếng Việt ngày 05/6/2016

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả và danh sách cấp chứng chỉ Năng lực tiếng Việt, kỳ thi ngày 05/6/2016 tại Trường Đại học Hà Nội cụ thể như sau:
1. Kết quả

2. Danh sách cấp chứng chỉ
[Nguồn: Phòng Đào tạo] 

Thông báo nhận bằng và bảng điểm hệ VLVH ngôn ngữ Anh, thi ngày 17/5/2015

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo thời gian và địa điểm nhận bằng, bảng điểm dành cho các sinh viên hệ Vừa làm vừa học ngôn ngữ Anh, thi tốt nghiệp ngày 17 tháng 5 năm 2015 cụ thể như sau:
 - Thời gian: Ngày 23 và 25 tháng 9 năm 2015.
 - Địa điểm: Phòng 113 (nhận bằng) và phòng 118 (nhận bảng điểm), nhà A, Trường Đại học Hà Nội.
Lưu ý: Sinh viên mang theo chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên khi tới làm thủ tục.