logo
EN
VN

Thông báo tuyển sinh đại học hệ Đào tạo Từ xa - Ngành ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh đại học hệ Đào tạo Từ xa, chỉ tiêu năm 2019, theo kế hoạch sau:
1. Ngành tuyển sinh: Ngôn ngữ Anh
2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
3. Hình thức học, địa điểm học:
- Học trực tuyến kết hợp học tập trung
- Địa điểm học: Theo hình thức học.

Xem thêm...

Thông báo tuyển sinh đại học hệ Đào tạo từ xa - ngành ngôn ngữ Anh, đợt tháng 01/2020

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh đại học hệ Đào tạo Từ xa, chỉ tiêu năm 2020, theo kế hoạch sau:
1. Ngành tuyển sinh: Ngôn ngữ Anh
2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
3. Hình thức học, địa điểm học:
- Học trực tuyến kết hợp học tập trung
Địa chỉ liên hệ:  Trung tâm Đào tạo từ xa
Phòng 406 - Nhà A; Trường Đại học Hà Nội, Km 9 đường Nguyễn Trãi, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: (024) 38542327
Email: d This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: http://tuxa.hanu.vn/
Hãy bấm vào đây để biết thêm chi tiết hoặc vào đây để đọc quy chế của Bộ Giáo dục đào tạo về giáo dục từ xa. Vui lòng bấm vào đây để tải về khung chương trình đào tạo đại học - hệ từ xa ngành ngôn ngữ Anh.


Chi tiết Thông báo xem tại đây (pdf).

Nguồn Phòng QLĐT. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ANH VĂN THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA

Đào tạo từ xa là một chủ trương mới của Bô giáo dục và Đào tạo, với chương trình đào tạo và hình thức học tập mềm dẻo, linh hoạt nhằm tạo điều kiệo cho những đối tượng đã có bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học nếu có nguyện vọng và khả năng học lập đều có thể tự học để thi lấy chứng chỉ của một học phần, nhóm học phần, tiến tới hoàn thành các giai đoạn đào tạo để thi lấy bằng đại học (Cử nhâu anh văn) để sử dụng vào mục đích riêng cho nghề nghiệp, học tập, công tác v.v...
Chương trình đào tạo này được thiết kế dựa theo những hướng dẫn trong bản “Quy chế tạm thời về thi học phần, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, đào tạo theo hình thức tự học có hướng dẫn trong các trường đại học” - ban hành theo quyết định số 2091/ỌĐ ngày 07-10-1993 và “Quy chế lạm thời về xét tuyển, thi kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ văn bằng tốt nghiệp giáo dục từ xa” ban hành theo quyết định số 1860/GD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình dựa theo “Chương trình cử nhân Anh văn hệ chính quy” Trường Đạí học Ngoại ngữ Hà nội, có một số thay đổi và điều chỉnh phù hợp vái các hướng dẫn gần đây của Bô GD-ĐT về đổi mới đào tạo đại học và phù hợp với hình thúc, đặc điểm của đào tạo từ xa.

Xem thêm...

QUY ĐỊNH VỂ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỂN HẠN CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA VỀ NGOẠI NGỮ

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Đào tạo từ xa như sau:

Xem thêm...