logo
EN
VN

Thông báo tuyển sinh đại học hệ Đào tạo Từ xa - Ngành ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh đại học hệ Đào tạo Từ xa, chỉ tiêu năm 2019, theo kế hoạch sau:
1. Ngành tuyển sinh: Ngôn ngữ Anh
2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
3. Hình thức học, địa điểm học:
- Học trực tuyến kết hợp học tập trung
- Địa điểm học: Theo hình thức học.

Chi tiết xem tại đây.