logo
EN
VN

Trường Đại học Hà Nội triển khai Dự án Motive – Dự án theo dõi tình trạng việc làm của người tốt nghiệp ở Việt Nam

200601 Du an Motive_logoMOTIVE (Monitoring Trends In Vietnamese Employment, website: https://motive-euproject.net/) là Dự án “Theo dõi tình trạng việc làm của người tốt nghiệp ở Việt Nam” được quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2022, được coi là giai đoạn 2 của Dự án VOYAGE – “Nâng cao cơ hội việc làm cho thanh niên và người tốt nghiệp ở Việt Nam”.

Dự án VOYAGE đã được triển khai từ năm 2015-2018, tạo ra được hệ thống kết nối giữa các trường Đại học, doanh nghiệp và người tốt nghiệp, và được Liên minh châu Âu đánh giá đạt kết quả xuất sắc. Tiếp nối sự thành công của VOYAGE, dự án MOTIVE được triển khai với mục tiêu có thể xây dựng một Trung tâm Quốc gia về giám sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Với vai trò là đơn vị điều phối quốc gia của Dự án tại Việt Nam, trường Đại học Hà Nội đã tích cực chủ động triển khai và điều phối dự án để có thể hỗ trợ các thành viên mới của dự án nhanh chóng nắm bắt được công việc chung và thúc đẩy dự án đảm bảo tiến độ, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau cuộc họp khởi động Dự án (kick off meeting – KOM) diễn ra vào ngày 23/02/2020, trường Đại học Hà Nội xác định việc triển khai ngay các hoạt động dự án MOTIVE là cần thiết nhằm sớm mang lại các giá trị từ dự án tới các trường thành viên tham gia dự án cũng như tới sinh viên tốt nghiệp của Đại học Hà Nội. 
Để đảm bảo triển khai dự án đồng bộ giữa 3 trường Đại học thành viên cũ của dự án VOYAGE và 6 trường Đại học thành viên dự án MOTIVE, vào các ngày 25/04/2020 và 06/05/2020, trường Đại học Hà Nội cùng Học viện Bưu chính viễn thông và trường Đại học Sự phạm Nghệ thuật Trung ương đã chủ trì các buổi hội thảo nhằm tập huấn cho các cán bộ dự án thuộc các trường thành viên mới. Với tình trạng dãn cách xã hội do dịch bệnh Covid 19, các buổi hội thảo đã diễn qua trên nền tảng của Google Meet với sự tham gia của hơn 70 thành viên nhóm dự án. Trong đó tham dự hội thảo có sự có mặt của ông Dorel Manitiu, đại diện Hiệp hội Liên trường Đại học Alma Laurea, Italia, là tổ chức chủ trì dự án từ phía châu Âu; bà Đặng Thị Phương Thảo, Giám đốc Quốc gia của dự án tại Việt Nam cũng như toàn thể thành viên các nhóm chuyên môn của dự án. 

Nội dung của các buổi hội thảo tập trung giới thiệu và hướng dẫn nội dung dự án, theo đó nhóm nghiên cứu của trường Đại học Hà Nội và Học viện Bưu chính viễn thông đã giới thiệu tổng quan về dự án, nội dung các bảng khảo sát dùng cho nghiên cứu, phân tích, các kỹ thuật truyền thông thu hút sinh viên tham gia; nhóm kỹ thuật của trường Đại học Hà Nội và Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương giới thiệu về việc khai thác và sử dụng hệ thống. Sau hơn 3 tiếng trao đổi thảo luận sôi nổi tại mỗi buổi hội thảo, các thành viên của dự án đã đi đến sự thống nhất, thấu hiểu chung về các hoạt động của dự án và cam kết sẽ nhanh chóng triển khai công tác truyền thông để thu hút đông đảo sinh viên năm cuối của các trường Đại học tham gia.

Được biết Dự án MOTIVE được phát triển với những mục tiêu cụ thể như sau: 

+ Tăng cường năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam để có thể tiếp nhận các công cụ và phương pháp thu thập, lưu trữ, giám sát dữ liệu sinh viên sau tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Phát triển năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam để có thể khai thác dữ liệu về người tốt nghiệp để từ đó đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo;

+ Nâng cao sự hợp tác trong công tác theo dõi người học sau khi tốt nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo bậc đại học ở Việt Nam;

+ Mở rộng sự kết nối giữa chương trình đào tạo của các trường Đại học với nhu câu của xã hội và tình trạng thực tế của thị trường lao động.

Kết quả từ Trung tâm Quốc gia được xây dựng bởi Dự án MOTIVE này sẽ giúp cho việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp tại các trường đại học cũng như việc đưa ra những chiến lược đào tạo và phát triển phù hợp cho các cơ sở đào tạo và toàn bộ hệ thống giáo dục bậc đại học ở Việt Nam. 

Dữ liệu từ các trường đại học sẽ phát triển tiếp tục trên nền tảng Dự án VOYAGE (Dự án Tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho thanh niên và người tốt nghiệp ở Việt Nam, giai đoạn 2015 – 2018, http://voyage.hanu.vn).

Hiện giờ, tham gia dự án có 9 trường Đại học ở Việt Nam, bao gồm: Trường Đại học Hà Nội (HANU), Học viện Bưu chính Viễn thông (PTIT), Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE), Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC), Đại học Thái Nguyên (TNU), Cao đẳng Du lịch Hà Nội (HTC), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), Đại học Nội vụ (HUHA). Ngoài ra, Dự án còn nhận được sự cam kết đồng hành từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hà Nội.

Hiện nay, trường Đại học Hà Nội đang giữ vai trò là điều phối viên của dự án ở Việt Nam và quản lý hệ thống http://voyage.hanu.vn. 

Một số bức ảnh về 2 buổi tập huấn trực tuyến:

200601 Du an Motive_01

200601 Du an Motive_02

200601 Du an Motive_03

200601 Du an Motive_04

200601 Du an Motive_05