logo
EN
VN

Trường Đại học Hà Nội hỗ trợ các trường thành viên mới triển khai dự án MOTIVE

MOTIVE (Monitoring Trends In Vietnamese Employment, website: https://motive-euproject.net/) là Dự án “Theo dõi tình trạng việc làm của người tốt nghiệp ở Việt Nam” được quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2022, được coi là giai đoạn 2 của Dự án VOYAGE – “Nâng cao cơ hội việc làm cho thanh niên và người tốt nghiệp ở Việt Nam”. Dự án VOYAGE đã được triển khai từ năm 2015-2018, tạo ra được hệ thống kết nối giữa các trường Đại học, doanh nghiệp và người tốt nghiệp, và được Liên minh châu Âu đánh giá đạt kết quả xuất sắc. Tiếp nối sự thành công của VOYAGE, dự án MOTIVE được triển khai với mục tiêu có thể xây dựng một Trung tâm Quốc gia về giám sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Với vai trò là đơn vị điều phối quốc gia của Dự án tại Việt Nam, trường Đại học Hà Nội đã tích cực chủ động triển khai và điều phối dự án để có thể hỗ trợ các thành viên mới của dự án nhanh chóng nắm bắt được công việc chung và thúc đẩy dự án đảm bảo tiến độ, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tiếp nối sự thành công của 2 buổi hội thảo tập huấn trực tuyến trong tháng 5 và tháng 6 cho các trường thành viên mới của Dự án MOTIVE, vào ngày 02/07/2020, trường Đại học Hà Nội tiếp tục triển khai buổi tập huấn trực tiếp bổ sung theo yêu cầu cho một số trường. Tới tham dự buổi tập huấn có đầy đủ thành viên nhóm dự án của Học viện Bưu chính viễn thông, trường Đại học Sự phạm nghệ thuật trung ương và đại diện của trường Đại học Nội vụ.
Tại buổi tập huấn này, đại diện nhóm nghiên cứu của trường Đại học Hà Nội đã hướng dẫn về cách thức tạo lập hồ sơ và trả lời bảng khảo sát đối với sinh viên trên hệ thống VOYAGE. Tiếp đó, đại diện nhóm nghiên cứu của trường đã chỉ dẫn về cách khai thác tài khoản admin trên hệ thống. Sau hơn 1 tiếng trao đổi thẳng thắn và sôi nổi, các thành viên của dự án tham gia buổi tập huấn đã có những định hướng rõ rệt hơn rất nhiều về công việc để có thể nhanh chóng triển khai công tác truyền thông để đông đảo sinh viên tốt nghiệp năm nay của các trường Đại học tham gia hệ thống.
Được biết Dự án MOTIVE được phát triển với những mục tiêu cụ thể như sau:
• Tăng cường năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam để có thể tiếp nhận các công cụ và phương pháp thu thập, lưu trữ, giám sát dữ liệu sinh viên sau tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
• Phát triển năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam để có thể khai thác dữ liệu về người tốt nghiệp để từ đó đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo;
• Nâng cao sự hợp tác trong công tác theo dõi người học sau khi tốt nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo bậc đại học ở Việt Nam;
• Mở rộng sự kết nối giữa chương trình đào tạo của các trường Đại học với nhu câu của xã hội và tình trạng thực tế của thị trường lao động.
Kết quả từ Trung tâm Quốc gia được xây dựng bởi Dự án MOTIVE này sẽ giúp cho việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp tại các trường đại học cũng như việc đưa ra những chiến lược đào tạo và phát triển phù hợp cho các cơ sở đào tạo và toàn bộ hệ thống giáo dục bậc đại học ở Việt Nam.
Dữ liệu từ các trường đại học sẽ phát triển tiếp tục trên nền tảng Dự án VOYAGE (Dự án Tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho thanh niên và người tốt nghiệp ở Việt Nam, giai đoạn 2015 – 2018, http://voyage.hanu.vn).
Hiện giờ, tham gia dự án có 9 trường Đại học ở Việt Nam, bao gồm: Trường Đại học Hà Nội (HANU), Học viện Bưu chính Viễn thông (PTIT), Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE), Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC), Đại học Thái Nguyên (TNU), Cao đẳng Du lịch Hà Nội (HTC), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), Đại học Nội vụ (HUHA). Ngoài ra, Dự án còn nhận được sự cam kết đồng hành từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hà Nội.
Hiện nay, trường Đại học Hà Nội đang giữ vai trò là điều phối viên của dự án ở Việt Nam và quản lý hệ thống http://voyage.hanu.vn.

Một số bức ảnh về buổi tập huấn 02/07/0202:

motive5

motive1

motive2

motive3

motive4