logo
EN
VN

Giới thiệu về Dự án Marco Polo

200601 Du an Marco polo_logoDự án Marco Polo nhằm thúc đẩy sự hợp tác trong khu vực (giữa Châu Á với Châu Á) và liên khu vực (giữa Châu Á với Châu Âu) thông qua các hoạt động như: hiện đại hóa cơ sở vật chất các đơn vị hợp tác quốc tế của các trường đại học thành viên; đào tạo, tập huấn chuyên môn hợp tác quốc tế; tăng cường mạng lưới hợp tác quốc tế giữa các trường đại học; chia sẻ kiến thức về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu; thiết kế chương trình khung về trao đổi sinh viên, giảng viên, cán bộ và nhà nghiên cứu trong khu vực và liên khu vực, hỗ trợ các trường thành viên trong việc thực hiện mục tiêu của quốc gia về quốc tế hóa giáo dục.

Dự án bao gồm 10 thành viên đến từ 6 quốc gia khác nhau (Tây Ban Nha, Anh, Áo, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam) và được thực hiện trong vòng 3 năm, từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 10 năm 2019.

Website của Dự án: http://marcopoloproject.eu/

Kết quả các hoạt động của Dự án: https://youtu.be/AjCD2ePmuYc

Ấn phẩm của Dự án: Marco Polo Project book.pdf 

Danh sách đối tác tham gia dự án:

1. Đại học Seville (Tây Ban Nha): https://www.us.es/
2. Đại học Heriot-Watt (Scotland): https://www.hw.ac.uk/
3. Đại học Khoa học ứng dụng Joanneum (Áo): https://www.fh-joanneum.at/
4. Tổ chức INCOMA (Tây Ban Nha): http://www.incoma.net/IncomaPublic/es/zonaPublica/index
5. Đại học Hà Nội (Việt Nam): http://www.hanu.vn/vn/
6. Học viện Bưu chính Viễn thông (Việt Nam): https://portal.ptit.edu.vn/
7. Đại học Malaya (Malaysia): https://www.um.edu.my/
8. Đại học Sains Malaysia (Malaysia): https://www.usm.my/index.php/ms/
9. Đại học Prince of Songkla (Thái Lan): https://www.psu.ac.th/th/
10. Đại học Naresuan (Thái Lan): https://www.nu.ac.th/

Thông tin sự kiện được tổ chức tại Đại học Hà Nội:

1. Hội thảo tập huấn: Thư viện và Quốc tế hóa trong giáo dục đại học (5/12/2018) http://www.hanu.edu.vn/vn/tin-tuc-su-kien/4273-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-thu-vien-va-quoc-te-hoa-trong-giao-duc-dai-hoc.html
2. Hội thảo quốc tế “Hợp tác quốc tế trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu” (11/12/2018) http://www.hanu.edu.vn/vn/tin-tuc-su-kien/4280-hoi-thao-quoc-te-hop-tac-quoc-te-trong-giang-day-hoc-tap-va-nghien-cuu.html
3. Chuỗi hội thảo cung cấp thông tin về các hoạt động của dự án, về hợp tác quốc tế trong kỷ nguyên mới, cũng như chia sẻ kinh nghiệm từ phía các thành viên của dự án (10/2017, 9/2019, 12/2019).
4. Hội thảo quốc gia (Trường Đại học Hà Nội kết hợp với Học viện Bưu chính Viễn thông):
- Hội thảo thứ nhất (15/12/2017): Giới thiệu về dự án Marco Polo, sự mở rộng các mạng lưới hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học, giới thiệu các dự án do EU tài trợ mà các trường đại học của Việt Nam có thể tham gia.
http://marcopoloproject.eu/national-roundtables-vietnam/
- Hội thảo thứ hai (28/11/2018): Chia sẻ kinh nghiệm trong việc hình thành chiến lược cho hoạt động hợp tác quốc tế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
http://marcopoloproject.eu/2nd-national-roundtable-the-institutional-strategic-plans-for-international-cooperation-in-vietnam/
- Hội thảo thứ ba (27/12/2019): Chia sẻ đề xuất quốc gia cho hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam, những kinh nghiệm trong thực hiện dự án KA2.
http://marcopoloproject.eu/3rd-national-roundtable-in-vietnam/

5. Đề xuất quốc gia - National recommendations