logo
EN
VN

Hệ thống giáo dục đại học Italy và một số vấn đề cần lưu ý trước khi ra quyết định du học

Nhu cầu du học của giới trẻ Việt Nam hiện nay ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục của các nước rất đa dạng và có nhiều điểm khác biệt, người học nên tìm hiểu rõ trước khi ra các quyết định học tập cho tương lai.

Trường Đại học Hà Nội (HANU) là một trong ba đối tác Việt Nam tham gia dự án RecoAsia (mã số 609764-EPP-1-2019-1- ITEPPKA2-CBHE-SP) - dự án EU Erasmus + KA2 “Nâng cao năng lực” với mục tiêu hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nhận chứng chỉ, văn bằng quốc gia giữa các cơ sở giáo dục đại học của một số nước châu Á với các nước EU.

201117 he-thong-giao-duc-dai-hoc-italy_01

Hệ thống giáo dục đại học của Italy gồm 3 giai đoạn: Đại học (3 năm), Thạc sĩ (2 năm), Tiến sĩ (ít nhất 3 năm). (Nguồn: Unical.it)

Để giúp người học có sự lựa chọn khóa học phù hợp với mục đích và nguyện vọng, một số thành viên nhóm nghiên cứu tham gia dự án của HANU sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hệ thống giáo dục đại học của một số quốc gia châu Âu như Italy, Tây Ban Nha, Đức, Anh,…Với bài báo kỳ này, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung giới thiệu hệ thống giáo dục đại học Italy (chưa đề cập đến nhóm ngành năng khiếu).

Hệ thống giáo dục đại học Italy hiện nay gồm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Đại học (3 năm)
Giai đoạn 2: Thạc sĩ (2 năm)
Giai đoạn 3: Tiến sĩ (ít nhất 3 năm)

Người học sau khi hoàn thành chương trình của giai đoạn 1 sẽ được cấp Bằng cử nhân (Laurea) và được công nhận học vị Cử nhân (Dottore), hoàn thành giai đoạn 2 sẽ được cấp Bằng Thạc sĩ (Laurea Magistrale/ Laurea Specialistica/ Laurea a Ciclo Unico) và được công nhận học vị Thạc sĩ (Dottore Magistrale), hoàn thành giai đoạn 3 sẽ được cấp Bằng Tiến sĩ (Dottorato di Ricerca) và được công nhận học vị Tiến sĩ (Dottore di Ricerca). Đây là ba khóa học cấp Bằng duy nhất trong hệ thống giáo dục đại học quốc dân của Italy.

201117 he-thong-giao-duc-dai-hoc-italy_02

Bằng cử nhân (Laurea) và Bằng Thạc sĩ (Laurea Magistrale/ Laurea Specialistica/ Laurea a Ciclo Unico) trong Hệ thống giáo dục đại học Italy.

Đề án phải được CUN - Hội đồng giáo dục đại học quốc gia Italy - thông qua. Mỗi ngành học sẽ được cấp mã đào tạo (mã này sẽ được in trên bằng) và chịu kiểm định cấp quốc gia định kỳ.

Ngoài 3 khóa học cấp Bằng nói trên, trong hệ thống giáo dục đại học của Italy còn có một số khóa đào tạo sau đại học khác không theo hướng học thuật, không thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.Trong đó có hai khóa đào tạo mang tên Master Universitario di I Livello (MU1), Master Universitario di II Livello (MU2). Đây là những khóa học định hướng nghề do các trường đại học tự mở (hoặc liên kết với doanh nghiệp), tự chịu trách nhiệm về chương trình đào tạo, phương thức đào tạo, thời gian triển khai và chứng chỉ do trường cấp.

Những khóa học này không chịu sự kiểm định cấp quốc gia. Sau khi hoàn thành khóa học, người học được cấp chứng chỉ Diploma di Master và không được công nhận bất kỳ học vị nào. Cần lưu ý rằng, thuật ngữ Master trong MU1 và MU2 của Italy dễ gây hiểu lầm về ngữ nghĩa và giá trị học thuật với thuật ngữ Master (được dịch sang tiếng Việt là Thạc sĩ) của hệ thống giáo dục Anglo-saxon. Nếu vậy, MU1 và MU2 sang tiếng Việt sẽ là Thạc sĩ cấp độ 1/ Thạc sĩ bậc 1 và Thạc sĩ cấp độ 2/ Thạc sĩ bậc 2 – hai thuật ngữ không tồn tại trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam về mặt học vị và học thuật.

Dưới đây là thông tin cụ thể về 2 khóa học này:
Trước khi mở mỗi ngành đào tạo, các trường đại học của Italy phải xây dựng đề án về chương trình đào tạo và đảm bảo các tiêu chí về số lượng giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất, tỷ lệ về số lượng các học phần cơ sở, đăng ký số lượng tuyển sinh hàng năm...

MU1: thời lượng 1 năm với khoảng 60 tín chỉ, điều kiện đầu vào là Bằng Đại học (Laurea). Tuy khóa học này thuộc giai đoạn 2 trong hệ thống giáo dục Italy và nằm ở khung trình độ 7 (cùng khung trình độ với Thạc sĩ) nhưng MU1 không được dùng như điều kiện đầu vào cho khóa học Tiến sĩ.

MU2: thời lượng 1 năm với khoảng 60 tín chỉ, điều kiện đầu vào là Bằng Thạc sĩ (Laurea Magistrale/ Laurea Specialistica/ Laurea a Ciclo Unico). Khóa học này thuộc giai đoạn 3 trong hệ thống giáo dục Italy và nằm ở khung trình độ 8 (cùng khung trình độ với Tiến sĩ). MU2 cũng không được dùng như điều kiện đầu vào cho khóa học Tiến sĩ.

Ngoài ra, giữa MU1 và MU2 không đòi hỏi sự nối kết, MU2 không nhất thiết phải nối tiếp từ MU1 (điều kiện đầu vào của MU1 và MU2 là hoàn toàn khác nhau).

Như vậy, muốn đăng ký học lên trình độ Tiến sĩ thì điều kiện đầu vào là phải có Bằng Thạc sĩ (Laurea Magistrale/ Laurea Specialistica/ Laurea a Ciclo Unico) và điều kiện này được quy định rõ tại Nghị định số 270 ngày 22/10/2004 của Bộ Giáo dục đại học và nghiên cứu Italy. Tuy nhiên theo Nghị định liên bộ ngày 9/7/2009, bằng Diploma di laurea của một số ngành theo hệ thống giáo dục cũ (trước khi áp dụng Quy trình Bologna năm 1999) được công nhận tương đương như văn bằng thuộc giai đoạn 2 của hệ thống giáo dục mới, nên được chấp nhận làm điều kiện đầu vào cho các khóa đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Khuyến nghị:
Dựa trên kiến thức và kinh nghiệm, nhóm nghiên cứu đưa ra một số lưu ý khi lựa chọn khóa học và xây dựng chương trình liên kết như sau:

Trước khi đăng ký một khóa học trong hệ thống giáo dục Italy và để lựa chọn đúng khóa học phù hợp với mục đích cá nhân, người học cần chú ý tìm hiểu thông tin về tên khóa học, điều kiện đầu vào, thời gian học, hình thức đào tạo, văn bằng được cấp…. Khi chuẩn bị hồ sơ, ngoài bằng gốc và bản dịch công chứng phải nộp kèm Dichiarazione di valore – Thông tin giá trị văn bằng (là văn bản chỉ rõ tên tiếng Việt của bằng, mô tả chi tiết khóa học) – do Đại sứ quán Italy cấp, và phụ lục văn bằng (nếu có). Căn cứ vào Thông tin giá trị văn bằng, hội đồng tuyển sinh sẽ xác định được mức độ đáp ứng điều kiện đầu vào của người đăng ký.
Khi xây dựng các chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ với Italy, nên thận trọng lựa chọn các chương trình thuộc hệ thống giáo dục quốc dân mang tên Laurea Magistrale/ Laurea Specialistica/ Laurea a Ciclo Unico có mã ngành đào tạo.

Kính mời độc giả tìm hiểu các thông tin du học khác do Nhóm nghiên cứu thuộc Dự án Erasmus+ RecoAsia cung cấp trong các bài báo đăng định kỳ vào thứ 6 hai tuần một lần.

Tham khảo Khung trình độ quốc gia Italy (trên website của CIMEA Italy):
http://www.cimea.it/it/the-italian-qualifications-framework.aspx http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1

 Hệ thống giáo dục đại học của Italy (trên website của Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu Italy): https://www.miur.gov.it/formazione-post-diploma-scegli-in-modo-consapevole

Văn bản giải thích về công nhận giá trị văn bằng của CIMEA Italy:
http://www.cimea.it/files/fileusers/1075_2002Il%20valore%20legale%20del%20titolo%2 0di%20studio.pdf

Nghị định số 270 ngày 22/10/2004 của Bộ Giáo dục đại học và nghiên cứu, Italy: http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/4640Modifi_cf2.htm

Nghị định liên bộ ngày 9/7/2009: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx