logo
EN
VN

Thông báo thay đổi khối lượng giảng dạy môn Giáo dục thể chất

Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc thay đổi khối lượng giảng dạy môn Giáo dục thể chất, cụ thể mời xem tại đây