logo
EN
VN

Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy từ ngày 01/02/202

Nhà trường thông báo điều chỉnh công tác giảng dạy từ ngày 01/02/2021:
1. Đối với sinh viên tất cả các bậc, hệ, khối, ngành và chương trình đào tạo: Các đơn vị thực hiện việc giảng dạy trực tuyến trong tuần 01/02/2021 - 06/02/2021.
2. Các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra - đánh giá học phần trong tuần 01/02/2021 - 06/02/2021 theo kế hoạch đã công bố.
3. Kế hoạch nghỉ Tết Tân Sửu thực hiện theo Thông báo số 87/TB-ĐHHN ngày 12/01/2021.
4. Cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và của Nhà trường. Nếu có dấu hiệu dịch tễ (sốt, ho, khó thở) không di chuyển và liên hệ ngay với Trạm Y tế Trường - bác sĩ Nguyễn Hữu Phương, số điện thoại: 0903419789 hoặc đường dây nóng của Bộ Y tế: 19009095.
Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thông tin kịp thời tới cán bộ, giảng viên và sinh viên. 

Chi tiết thông báo xin xem tại đây (pdf).

Nguồn: Phòng QLĐT.