logo
EN
VN

Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy từ ngày 01/3/2021

Nhà trường trân trọng thông báo tới các đơn vị đào tạo và các học viên, sinh viên các quyết định như sau 
1. Các đơn vị đào tạo tiếp tục dạy-học trực tuyến trong tuần 01/3/2021 – 06/3/2021 theo thời khóa biểu đã công bố.
2. Toàn Trường triển khai giảng dạy tập trung từ thứ Hai (08/3/2021).
3. Học viên, sinh viên đến từ các khu vực được ghi nhận có ổ dịch COVID-19 sẽ thực hiện tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà đủ 14 ngày (tính từ ngày đến Hà Nội) theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cơ quan y tế tại địa phương và báo cáo Khoa/ Bộ môn, Phòng CTSV&QHDN và Trạm Y tế Trường để được hỗ trợ. Khoa/ Bộ môn lập danh sách báo cáo Nhà trường (qua Phòng QLĐT), chủ động lên kế hoạch hỗ trợ sinh viên và tổ chức giảng dạy theo phương thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
4. Nhà trường yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế (đặc biệt là thông điệp 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung và Khai báo y tế) và của Nhà trường.
5. Thông tin liên hệ Trạm Y tế Trường: bác sĩ Nguyễn Hữu Phương, số điện thoại: 0903419789; đường dây nóng của Bộ Y tế: 19009095.
Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thông tin kịp thời tới cán bộ, giảng viên và sinh viên. 

Chi tiết thông báo xin xem tại đây (pdf).