logo
EN
VN

Thông báo thực hiện kế hoạch giảng dạy từ ngày 08/3/2021

Nhà trường trân trọng thông báo tới các đơn vị đào tạo và các học viên, sinh viên các quyết định như sau:
1. Các đơn vị đào tạo tiếp tục dạy-học trực tuyến trong tuần 08/3/2021 - 13/3/2021 theo thời khóa biểu đã công bố.
2. Toàn Trường triển khai giảng dạy tập trung từ thứ Hai (15/3/2021).
3. Nhà trường yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế (đặc biệt là thông điệp 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung và Khai báo y tế) và của Nhà trường.
4. Thông tin liên hệ Trạm Y tế Trường: bác sĩ Nguyễn Hữu Phương, số điện thoại: 0903419789; đường dây nóng của Bộ Y tế: 19009095.
Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thông tin kịp thời tới cán bộ, giảng viên và sinh viên.
Toàn văn Thông báo xin xem tại đây (pdf).