logo
EN
VN

Thông báo nhận bằng và bảng điểm hệ VLVH ngôn ngữ Anh, thi ngày 17/5/2015

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo thời gian và địa điểm nhận bằng, bảng điểm dành cho các sinh viên hệ Vừa làm vừa học ngôn ngữ Anh, thi tốt nghiệp ngày 17 tháng 5 năm 2015 cụ thể như sau:
 - Thời gian: Ngày 23 và 25 tháng 9 năm 2015.
 - Địa điểm: Phòng 113 (nhận bằng) và phòng 118 (nhận bảng điểm), nhà A, Trường Đại học Hà Nội.
Lưu ý: Sinh viên mang theo chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên khi tới làm thủ tục.