logo
EN
VN

Kết quả thi Năng lực tiếng Việt ngày 05/6/2016

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả và danh sách cấp chứng chỉ Năng lực tiếng Việt, kỳ thi ngày 05/6/2016 tại Trường Đại học Hà Nội cụ thể như sau:
1. Kết quả

2. Danh sách cấp chứng chỉ
[Nguồn: Phòng Đào tạo]