logo
EN
VN

Lịch thi, danh sách phòng thi Hanu Test ngày 26.11.2016

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo danh sách phòng thi, lịch thi Hanu Test ngày 26.11.2016 cụ thể như sau:
1. Lịch thi

2. Danh sách phòng thi

3. Nội quy thi
Chú ý:
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ có ảnh, còn giá trị sử dụng, khi vào phòng thi.  
- Trường hợp có thông tin cá nhân chưa chính xác cần báo ngay cho thư ký hội đồng thi để chỉnh sửa.