logo
EN
VN

Thông báo thi Hanu Test ngày 25/6/2017

Trường Đại học Hà Nội tổ chức thi Hanu Test cho sinh viên khóa 16 Khoa ĐT Đại cương, sinh viên các khoa chuyên ngành, sinh viên các chương trình liên kết và các đối tượng khác có nhu cầu đăng ký dự thi, cụ thể như sau:
1. Lịch thi: Chủ Nhật ngày 25 tháng 6 năm 2017
2. Đăng ký dự thi và lệ phí thi:
Từ 29 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6 năm 2017.
Chi tiết cụ thể xem tại đây.
Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo