logo
EN
VN

Danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia lớp Digital Marketing 4.0

Phòng Truyền thông xin gửi các đơn vị danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên đăng ký tham gia lớp Digital Marketing 4.0. Kính mong các thầy, cô thông báo cho cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình; Khoa QTKD-DL và Khoa tiếng Pháp thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách biết để tham gia lớp học.

Thời gian tổ chức lớp học: Từ 7h30 – 17h00, Thứ Bảy ngày 06 tháng 10 năm 2018 (dự kiến Google hỗ trợ ăn trưa nhẹ)
Địa điểm: Hội trường nhà A1
Đối tượng tham gia: Là cán bộ, giảng viên và sinh viên đã đăng ký (Danh sách kèm theo)

Lưu ý: Khi tham gia lớp học, học viên cần mang theo Laptop.

180926 Digital 4.0_OK