logo
EN
VN

Hướng dẫn nhập học cho sinh viên hệ chính quy khóa 2017-2021

1. Hướng dẫn nhập học cho sinh viên hệ chính quy khóa 2017-2021 (pdf).

2. Sơ đồ nhập học: Sáng ngày 22/8; Chiều ngày 22/8; Sáng ngày 23/8; Chiều ngày 23/8.

3. Thông báo nhập học năm 2017 (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]