logo
EN
VN

V/v tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia)

Kính gửi: - Các cơ sở giáo dục;
- Các học viên quan tâm,
Trường Đại học Hà Nội tiếp tục tuyển sinh các khóa đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh liên kết với Đại học Victoria (Australia) tại Hà Nội.
Thông tin chi tiết xem tại đây