logo
EN
VN

V/v tuyển sinh Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia)

Kính gửi:     - Các cơ sở giáo dục đại học;
    - Các học viên quan tâm,
Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh các khóa đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đạihọc Victoria (Australia).
Thông tin chi tiết xem tại đây