logo
EN
VN

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường - ngành Ngôn ngữ Pháp

Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội đồng cấp Trường đánh giá luận án tiến sĩ cho các Nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ Pháp.

1. Nghiên cứu sinh:  Hà Thị Ngọc Bảo

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp

Mã số: 62 22 02 03.

Đề tài luận án: Sử dụng hình ảnh tĩnh trong dạy và học tiếng Pháp cho chương trình song ngữ Pháp – Việt bậc Trung học cơ sở tại Việt Nam.

Thời gian: 14h00, Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp B tầng 4 Nhà A, Trường Đại học Hà Nội, km9, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Nghiên cứu sinh:  Đỗ Quỳnh Hương

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp

Mã số: 62 22 02 03

Đề tài luận án: Dạy thuyết trình cho hướng dẫn viên du lịch tiếng Pháp theo phương pháp tiếp cận bằng loại hình diễn ngôn và thông qua các tình huống - vấn đề.

Thời gian: 14h00, Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp B tầng 4 Nhà A, Trường Đại học Hà Nội, km9, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Xin kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới tham dự!

Chi tiết thông báo 1 xem tại đây và thông báo 2 tại đây