logo
EN
VN

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2019 là tổng điểm 03 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 từ 15 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).
Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng chính quy do các trường đại học nước ngoài cấp bằng. (Chi tiết thông tin xem tại website: http://www.hanu.vn/vn/lien-ket-dao-tao.html )
Năm 2019, Trường Đại học Hà Nội tăng thêm 250 chỉ tiêu tuyển sinh cho 02 chương trình cử nhân mới là: Marketing, Truyền thông đa phương tiện (dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh) và 03 chương trình đào tạo chất lượng cao: Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Italia để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Nhà trường đang đào tạo 11 ngành ngôn ngữ; 08 ngành dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh (Quản trị kinh doanh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Marketing, Quốc tế học, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện) và 01 ngành dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Pháp (Truyền thông doanh nghiệp).
Năm 2019, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh 260 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng chính quy do các trường đại học nước ngoài của Australia, Vương quốc Anh, Cộng hòa Áo và Cộng hòa Italia cấp bằng đối với các ngành: Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành kép Tài chính và Marketing, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Kế toán Ứng dụng, Kinh tế Doanh nghiệp, Khoa học Thống kê và Bảo hiểm.
Thí sinh cần lưu ý các thông tin cần thiết trong Đề án tuyển sinh năm 2019 để đăng ký xét tuyển vào các ngành của Nhà trường: Chi tiết xin xem tại đây (pdf).
Thông tin này đã được Nhà trường công bố trên Cổng thông tin nghiệp vụ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://thituyensinh.vn .
[Nguồn Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2019]