logo
EN
VN

Quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp năm 2020 của Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội quy định cụ thể về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp vào Trường trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 như sau:

I. Các đối tượng được tuyển thẳng

Các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 7, Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

II. Các đối tượng được ưu tiên xét tuyển thẳng

1. Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng tại Mục I nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng, được ưu tiên xét tuyển thẳng: thí sinh có kết quả thi THPT năm 2020 đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội xem xét, quyết định cho vào học (Danh mục ngành đào tạo quy định tại Phụ lục 1).

2. Các trường hợp khác sẽ do Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội xem xét và quyết định.

III. Các đối tượng đủ điều kiện xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội

1.        Đối tượng 1: Thí sinh là học sinh các lớp chuyên thuộc trường THPT chuyên (danh sách trong Phụ lục 2) và đáp ứng các tiêu chí sau: (1) Đạt danh hiệu học sinh giỏi và có hạnh kiểm tốt 03 năm THPT; (2) Có tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh) đạt tối thiểu 21,0 điểm (không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên) và không có môn thi tốt nghiệp THPT nào dưới 5,0 điểm; (3) Điểm trung bình chung môn ngoại ngữ từng năm THPT đạt từ 7,0 trở lên.

2.        Đối tượng 2: Thí sinh là học sinh THPT có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (danh mục chứng chỉ quy định trong Phụ lục 4) trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày cấp đến ngày 18/8/2020 và đáp ứng các tiêu chí sau: 1) Đạt danh hiệu học sinh giỏi và có hạnh kiểm tốt 03 năm THPT; (2) Có tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh) đạt tối thiểu 21,0 điểm (không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên) và không có môn thi tốt nghiệp THPT nào dưới 5,0 điểm; (3) Điểm trung bình chung môn ngoại ngữ từng năm THPT đạt từ 7,0 trở lên.

3.     Đối tượng 3: Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test - Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên và còn thời hạn; Thí sinh có kết quả trong kỳ thi ACT (American College Testing - Hoa Kỳ) từ 24 điểm (thang điểm 36) trở lên và còn thời hạn; Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Vương quốc Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK) sử dụng kết quả 03 môn để thay thế cho 03 môn xét tuyển của ngành học đăng ký, mức điểm mỗi môn đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUMrange ≥ 60) và đã tốt nghiệp THPT năm 2019, năm 2020.

IV. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp

1. Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng, các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trúng tuyển ở nguyện vọng 1 sẽ dừng xét ở các nguyện vọng tiếp theo.

2. Số lượng thí sinh xét tuyển thẳng quy định tại Mục I và II của quy định này không quá 05% tổng chỉ tiêu, số lượng thí sinh xét tuyển kết hợp quy định tại Mục III của quy định này không quá 25% tổng chỉ tiêu. Nếu số lượng hồ sơ đăng ký vượt chỉ tiêu thì Hội đồng tuyển sinh sẽ xét các tiêu chí theo trình tự quy định tại Phụ lục 5.

Toàn văn Quy định xin xem tại đây (pdf).


Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo.