logo
EN
VN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI (NHF) CÔNG BỐ DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XTT VÀ XÉT TUYỂN KẾT HỢP NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI (NHF) DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XTT VÀ XÉT TUYỂN KẾT HỢP NĂM 2020.

Chi tiết danh sách xin xem tại đây (pdf),


Nguồn: Ban Thư ký HĐTS ĐHCQ năm 2020