logo
EN
VN

Nghiệm thu đề tài KH-CN (Quý I/2010)

Trong tháng 1-2010, Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu và thông qua 3 đề tài cấp cơ sở sau:
 Tài liệu hướng dẫn phương pháp học “Kỹ năng học đại học thành công: Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả” do ThS. Ngô Tuyết Mai (chủ nhiệm đề tài), Tô Ngân Hà, Lê Thị Khánh Hòa và Điêu Thị Lợi thực hiện. Công trình được xếp loại tốt;
 “Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh” do ThS. GVC. Lê Văn Bát (chủ nhiệm đề tài), ThS. GV. Nguyễn Văn Thư và GV. Lê Thị Thanh Thúy thực hiện. Công trình được xếp loại khá;
 Giáo trình “Dịch song song: Hoạt động của người dịch và phương pháp dạy dịch” của A.F.Shiraev do ThS. Nguyễn Trọng Hòa thực hiện. Công trình được xếp loại đạt;
• Ngày 15-1-2010, theo Quyết định số 4520/QĐ-BGDĐT do Thứ trưởng Phạm Vũ Luận ký ngày 08-7-2009, Hội đồng khoa học Tư vấn tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ 2010 đã nhóm họp và đã duyệt cả 3 đề tài sau:
 “Xây dựng tư liệu học chữ Hán tiếng Nhật cho người Việt” do PGS.TS. Trần Thị Chung Toàn chủ trì;
 “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp lọc thư rác dựa trên lý thuyết mạng phức hợp” do TS. Trần Quang Anh chủ trì;
 “Những vấn đề cơ bản của dịch Hán-Việt” do ThS. Nguyễn Ngọc Long chủ trì.
• Ngày 02-3-2010, Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ đã tiến hành nghiệm thu và thông qua đề tài khoa học cấp Bộ “Từ điển tường giải thuật ngữ văn hóa học Nga-Việt”, mã số B2007-26-03 do TS. Nguyễn Văn Chiến thực hiện. Đề tài được xếp loại tốt.