logo
EN
VN

Họp nghiệm thu công trình Nghiên cứu, xây dựng bộ tài liệu môn Hành vi tổ chức

Ngày 16/9/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học Hà Nội đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở Nghiên cứu, xây dựng bộ tài liệu môn Hành vi tổ chức do ThS Nguyễn Thị Minh Hiếu thực hiện, Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch là đơn vị chủ trì.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được thể hiện qua 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Nhập môn hành vi tổ chức;

Chuyên đề 2: Hành vi các nhân trong tổ chức;

Chuyên đề 3: Hành vi nhóm trong tổ chức;

Chuyên đề 4: Hệ thống tổ chức.

Hội đồng khoa học đã đánh giá rất cao sản phẩm của đề tài. Sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện, sản phẩm này sẽ góp phần quan trọng trong việc hướng dẫn người học một cách bài bản các kiến thức chuyên ngành về hành vi cá nhân, nhóm và tổ chức, từ đó có phương pháp quản lý và điều hành con người - loại hình tài sản rất quan trọng đối với các tổ chức trong thời đại hiện nay. Các nội dung thực hành trong đề tài được tác giả lồng ghép giữa các bài tập từ nguồn tham khảo quốc tế với các bài tập thực tế tại Việt Nam, giúp người học có thể hình dung và phân tích sâu sắc hơn những đặc thù của cá nhân, nhóm và tổ chức trong bối cảnh thực tế của Việt Nam. Cuối cùng, đề tài giúp người dạy có một cái nhìn tổng hợp và tương đối hoàn thiện về môn Hành vi tổ chức, tạo điều kiện cho việc giảng dạy được hiệu quả hơn./.