logo
EN
VN

Họp nghiệm thu công trình Nghiên cứu, xây dựng tài liệu bổ trợ cho tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (Kỹ năng đọc hiểu)

Ngày 16/9/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học Hà Nội đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở sở Nghiên cứu, xây dựng tài liệu bổ trợ cho tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (Kỹ năng đọc hiểu) do ThS Trịnh Hải An thực hiện, Khoa Đào tạo Đại cương là đơn vị chủ trì.

Sản phẩm đề tài là cuốn tài liệu bổ trợ kỹ năng đọc hiểu – Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin với 8 bài giảng có kết cấu gồm: các bài đọc hiểu và câu hỏi được chia theo từng nội dung sát với tài liệu chính sinh viên học trên lớp, đáp án và nguồn tài liệu dùng trong bài đọc hiểu.

Hội đồng khoa học đã đánh giá cao sản phẩm của đề tài. Sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện, sản phẩm này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, giúp sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin phát triển kỹ năng đọc hiểu và nâng cao vốn từ chuyên ngành, tạo bước đệm hiệu quả khi chuyển lên học chuyên ngành./.