logo
EN
VN

Hội thảo khoa học sinh viên của các khoa diễn ra trong quý II năm 2013

Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2012-2013, ngày 18 tháng 4 năm 2013, Khoa tiếng Italia tổ chức hội thảo khoa học sinh viên với 06 báo cáo tiêu biểu đại diện với sự tham gia của 15 sinh viên tham gia nghiên cứu. Các báo cáo tại hội thảo đã thu hút nhiều sinh viên trong khoa tham gia thảo luận và xuất bản thành kỷ yếu khoa học của Khoa.

Phát huy tinh thần nghiên cứu khoa học của sinh viên, ngày 03 tháng 5 năm 2013 Khoa tiếng Nhật tổ chức hội thảo với các chủ đề ẩm thực, văn hoá,...

Thực hiện kế hoạch công nghệ năm học 2013-2014 ngày 04 tháng 5 năm 2013 Khoa tiếng Anh đã tổ chức hội thảo khoa học sinh viên bao gồm các chủ đề về Thực hành tiếng, Lý thuyết tiếng, Văn học Anh và Thực hành dịch.

Để tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2012-2013 và triển khai các hoạt động NCKH theo kế hoạch, ngày 16 tháng 5 năm 2013 Khoa tiếng Nga đã tổ chức hội thảo với các chủ đề nghiên cứu khác nhau như nghiên cứu, đối chiếu thành ngữ Việt-Nga, phương pháp học tập tiếng Nga, về văn học Nga...

Ngày 31 tháng 5 năm 2013 Bộ môn tiếng Bồ Đào Nha đã tổ chức hội thảo khoa học sinh viên nhằm mục đích trao đổi phương pháp học tập và nghiên cứu về ngôn ngữ-văn hoá các nước nói tiếng Bồ Đào Nha cho sinh viên trong Bộ môn. Hội thảo đã thu hút được quan tâm của nhiều sinh viên các khoá.