logo
EN
VN

Hoạt động khoa học của sinh viên trong quý IV năm 2013

Nhằm tạo tạo điều kiện cho sinh viên trong Khoa giao lưu và tìm hiểu thông tin về một số công ty của Đức đang hoạt động tại Hà Nội, Khoa tiếng Đức đã phối hợp với chuyên gia của DAAD tổ chức ngày hội hướng nghiệp vào ngày 04 tháng 9 năm 2013. Ngày hội đã thu hút phần lớn sinh viên trong Khoa đến giao lưu và tìm kiếm thông tin về các công ty Đức tại Hà Nội chuẩn bị cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nhằm phát huy tinh thần nghiên cứu khoa học của sinh viên trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử Trung Quốc và tìm hiểu phương pháp học tập tiếng Trung hiệu quả, trong tháng 12 năm 2013 Khoa tiếng Trung đã tổ chức hội thảo khoa học sinh viên với nhiều bài nghiên cứu thiết thực và số lượng sinh viên tham gia đông đảo.

Thực hiện kế hoạch công nghệ năm học 2013-2014 ngày 15 tháng 11 năm 2013 Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch đã tổ chức hội thảo khoa học sinh viên gồm 13 bài tham luận với sự tham gia nghiên cứu của 52 sinh viên.