logo
EN
VN

TB về Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Êureka

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka là giải thưởng cao quý dành cho sinh viên`đam mê nghiên cứu khoa học do Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ là cơ quan thường trực ban tổ chức. Đây là một sân chơi học thuật, giúp các bạn sinh viên có cơ hội học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên.
Năm 2015, Giải thưởng đã thu hút 647 đề tài của 46 trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam, tổng giá trị Giải thưởng được trao gần 400 triệu đồng. Năm 2016 Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần đầu tiên được mở rộng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc.
Kế hoạch tổ chức, thể lệ, biểu mẫu xin vui lòng xem chi tiết tại website: www.khoahoctre.com.vn; mục Văn bản
Thời gian nhận Đề tài: trước ngày 10.9.2016 tại P.216 nhà A, Trường ĐH HN