logo
EN
VN

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và theo đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa tiếng Hàn Quốc, Khoa tiếng Trung Quốc, Phòng Truyền thông, Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Hà Nội thông báo:
A. Các đơn vị và số lượng cần tuyển: 05 đơn vị, 10 người, gồm:

I. Khoa tiếng Hàn Quốc
II. Khoa tiếng Trung Quốc
III. Khoa Giáo dục Chính trị
IV. Bộ môn Giáo dục thể chất Quốc phòng
V. Phòng Truyền thông
VI. Phòng Hợp tác Quốc tế
B. Tiêu chuẩn đối với từng đối tượng tuyển
I. Khoa tiếng Hàn Quốc: vị trí giảng viên
1. Số lượng: 04 người
2. Yêu cầu về chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành tiếng Hàn Quốc (loại Khá trở lên);
- Trình độ ngoại ngữ: từ B1 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp;
- Ưu tiên các ứng viên có bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi, Thạc sĩ, Tiến sĩ tiếng Hàn Quốc.
II. Khoa tiếng Trung Quốc: vị trí giảng viên
1. Số lượng: 03 người
2. Yêu cầu về chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Du lịch, Thương mại (đào tạo bằng tiếng Trung Quốc);
- Trình độ ngoại ngữ: từ B1 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp;
Ưu tiên các ứng viên:
- Có bằng tốt nghiệp loại giỏi, các ứng viên có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ tiếng Trung Quốc đúng chuyên ngành cần tuyển;
- Có kinh nghiệm giảng dạy từ 2 năm trở lên.
III. Khoa Giáo dục Chính trị: vị trí giảng viên
1. Số lượng: 01 người
2. Yêu cầu về chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành Triết học;
- Trình độ ngoại ngữ: từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
-  Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp.
Ưu tiên các ứng viên:
- Có kinh nghiệm giảng dạy;
- Có học vị thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành/ngành cần tuyển.
IV. Phòng Truyền thông: vị trí chuyên viên
1. Số lượng: 01 người
2. Yêu cầu về chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Báo chí, Truyền thông hoặc Marketing; có điểm TBC học tập hoặc bằng tốt nghiệp loại Khá trở lên;
- Trình độ ngoại ngữ: từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
- Kỹ năng giao tiếp tốt (viết tốt, nói tốt, không nói lắp hay nói ngọng);
Ưu tiên các ứng viên có khả năng dẫn chương trình.
V. Phòng Hợp tác quốc tế: vị trí chuyên viên
1. Số lượng: 01 người
2. Yêu cầu về chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên;
- Có khả năng biên, phiên dịch tốt, soạn thảo thành thạo các loại thư tín, văn bản ghi nhớ, các loại hợp đồng bằng tiếng Anh;
- Có hiểu biết về công tác quan hệ đối ngoại, có kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;
- Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh đạt trình độ C1 trở lên, ngoại ngữ 2 (không phải là tiếng Anh) từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
- Ưu tiên các ứng viên:
+ Tốt nghiệp hệ chính quy các trường (Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao), các trường ở nước ngoài;
+ Có ngoại hình cân đối: Nam cao trên 1,65m; Nữ cao trên 1,56m;
+ Tuổi đời không quá 35;
+ Không say tàu xe.
- Các yêu cầu cụ thể (sẽ được thông báo trước khi sát hạch, kiểm tra chuyên môn).
C. Yêu cầu về nhân thân, tuổi đời, sức khỏe
- Về nhân thân: có lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật;
- Về sức khỏe: ứng viên phải cam kết đảm bảo sức khỏe để làm việc;
- Tuổi đời: không quá 35 tuổi đối với ứng viên có bằng Thạc sĩ, không quá 45 tuổi đối với người có bằng Tiến sĩ.
D. Hồ sơ
Một túi hồ sơ gồm các loại giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự như sau:
1. 01 sơ yếu lý lịch (theo mẫu bán sẵn) có dán ảnh 4 x 6.
Yêu cầu: Lý lịch phải là bản gốc do tự ứng viên viết, khai rõ ràng, chi tiết theo từng mục; phần chứng nhận của chính quyền, địa phương hoặc đơn vị quản lý ứng viên có đủ ngày, tháng, năm xác nhận và không được quá 6 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
2. 01 bản CV (tiếng Việt): ứng viên ghi rõ mốc thời gian làm việc của bản thân (kể từ khi tốt nghiệp đại học đến thời điểm nộp hồ sơ), kinh nghiệm, sở trường làm việc, sở thích cá nhân, ...
Yêu cầu: CV được đánh máy, có đầy đủ chữ ký của ứng viên.
3. 01 bản sao công chứng giấy khai sinh.
4. 01 giấy khám sức khỏe (bản gốc, do các bệnh viện đa khoa thực hiện, còn hạn dưới 6 tháng).
5. 01 đơn xin việc: ứng viên tự viết tay, không đánh máy, không dùng bản in sẵn có trong hồ sơ.
6. 02 bộ photo công chứng (hoặc dịch công chứng nếu là văn bằng của nước ngoài cấp) các loại văn bằng chứng chỉ.
7. 02 ảnh 4 x 6 để trong bì thư, ghi rõ họ tên bên ngoài bì.
* Ghi chú:
- Bìa túi hồ sơ phải ghi rõ họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ hộp thư điện tử (nếu có);
- Liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ theo số thứ tự sắp xếp trong túi hồ sơ.
E. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
- Thông tin tuyển dụng được đăng trên trang Tác nghiệp và trang mạng chính thức của Trường Đại học Hà Nội kể từ ngày 3/12/2018;
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10/12/2018 đến 21/12/2018 (trong giờ hành chính, sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00);
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, P.216, tầng 2, nhà A, Trường Đại học Hà Nội, km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;
- Cá nhân tự nộp hồ sơ, không nhờ người nộp thay, không nộp qua đường bưu điện;
- Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không được hoàn trả lại.
F. Phương thức tuyển
Xét tuyển (kết hợp sát hạch, kiểm tra chuyên môn, khả năng đáp ứng công việc).
1. Sơ tuyển hồ sơ (bước 1).
2. Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị có ứng viên ứng tuyển tiến hành phỏng vấn, sát hạch, kiểm tra chuyên môn (bước 2).
3. Hội đồng tuyển dụng của Trường xét duyệt kết quả bước 2 (theo thứ tự xếp hạng từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng ứng viên cần tuyển), các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được mời ký hợp đồng thử việc (bước 3).
4. Hết thời gian thử việc, căn cứ nhận xét, đánh giá của đơn vị trực tiếp sử dụng lao động, Hội đồng tuyển dụng Nhà trường xem xét kết quả và quyết định tuyển hoặc không tuyển (bước 4).
5. Căn cứ quyết định của Hội đồng tuyển dụng, Nhà trường sẽ ký hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng đối với ứng viên theo qui định hiện hành.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ.