logo
EN
VN

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tuyển dụng công chức năm 2019

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tổ chức thi tuyển và tiếp nhận không qua thi tuyển 08 chuyên viên nghiên cứu đối ngoại sử dụng thông thạo một trong những ngoại ngữ sau:

- Tiếng Anh: 04 người

- Tiếng Pháp – Anh (sử dụng đồng thời hai thứ tiếng, trong đó tiếng Pháp là ngôn ngữ chính): 01 người

- Tiếng Nga: 01 người

- Tiếng Hàn Quốc: 01 người

- Tiếng Trung: 01 người

Thông tin chi tiết, xem tại đây