logo
EN
VN

Học bổng Amcham 2012

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại thành phố Hà Nội (Amcham, Hanoi Chapter) tổ chức chương trình học bổng cho 5 trường đại học tại Hà Nội trong đó có Trường ĐH Hà Nội. Chương trình này dành cho sinh viên năm cuối có điểm trung bình của tất cả các năm học từ 7.0 trở lên.

Xem thêm...

Học bổng Endeavour của chính phủ Australia năm 2012

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập cung cấp các cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia cho công dân các nước ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông, Châu Âu và Châu Mỹ.

Xem thêm...

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm 2011

Tổng số có 12 học bổng đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh) bao gồm 09 học bổng của Chương trình trao đổi văn hóa (Cultural Exchange Programme Scholarship Scheme – CEP) và 03 học bổng của Chương trình văn hóa chung (General Cultural Scholarship Scheme – GCSS).

Xem thêm...

Thông báo tuyển sinh đi học Hung-ga-ri năm 2011

Căn cứ Kế hoạch hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Văn hóa Hung-ga-ri, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2011 như sau:

Xem thêm...

Học bổng Phát triển Niu Di Lân khóa nhập học 2011

Đại Sứ Quán Niu Di-Lân tại Việt Nam trân trọng thông báo Chương trình Học bổng Phát triển Niu Di-Lân (NZDS) khóa nhập học 2011. Chương trình NZDS năm học 2011 bao gồm 17 suất học bổng sau đại học dành cho cán bộ cơ quan nhà nước và giảng viên các trường đại học, cao đẳng và 03 suất học bổng mở dành cho các ứng viên tự do.

Xem thêm...