logo
EN
VN

Chương trình Học giả (VSP) 2010 - 2011 của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF)

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) xin trân trọng thông báo Chương trình Học giả VEF (VSP) dành cho những công dân Việt Nam đã có bằng tiến sỹ trong các ngành được VEF cấp học bổng về khoa học cơ bản (tự nhiên, vật lý và môi trường), toán học, y học (như y tế công cộng) và công nghệ (bao gồm cả công nghệ thông tin). Các lĩnh vực thuộc ngành khoa học cơ bản như sinh học, hoá học và vật lý cũng như khoa học nông nghiệp, khoa học máy tính và kỹ thuật.

Chương trình Học giả nhằm hỗ trợ việc đào tạo phát triển chuyên môn bao gồm các hoạt động học tập, nghiên cứu và/hoặc quan sát, được phối hợp thực hiện với một cơ sở giáo dục hàng đầu tại Hoa Kỳ. Học giả sẽ tham gia một chương trình kéo dài tối đa là một năm, có thể là các khóa học chính thức, hội thảo, các buổi trao đổi chuyên môn, làm việc tại phòng thí nghiệm, nghiên cứu thực địa hoặc các hoạt động phát triển chuyên môn khác. Khi trở về Việt Nam, các Học giả phải sử dụng những kiến thức và kỹ năng lĩnh hội được tại Hoa Kỳ để đào tạo lại những người khác. Theo đó, Chương trình Học giả của VEF là một chương trình đào tạo những người sẽ đào tạo lại những người khác.

Cho niên khóa 2010-2011, tính từ tháng 9 năm 2010 đến hết mùa hè năm 2011, VEF sẽ tài trợ 3 suất học bổng cho 3 Học giả tham gia nghiên cứu phát triển chuyên môn tại một trường đại học Hoa Kỳ trong thời gian từ 5 đến 12 tháng.

VEF chỉ nhận hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ www.vef.gov

BẮT ĐẦU NHẬN HỒ SƠ vào lúc 8:00 sáng, ngày 15 tháng 12 năm 2009

KẾT THÚC NHẬN HỒ SƠvào lúc 8:00 sáng, ngày 15 tháng 2 năm 2010 (Theo giờ Việt Nam)

Xem toàn văn thông báo (tiếng Việt) tại đây.

Xem toàn văn thông báo (tiếng Anh) tại đây.