logo
EN
VN

Thông báo tuyển sinh đi học Hung-ga-ri năm 2011

Căn cứ Kế hoạch hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Văn hóa Hung-ga-ri, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2011 như sau:

1. Số lượng học bổng và chế độ học bổng

Chính phủ Hung-ga-ri cấp cho Việt Nam 05 học bổng đào tạo toàn khóa đại học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Hung-ga-ri), 03 học bổng đào tạo tiến sĩ và từ 01 đến 12 học bổng thực tập sinh để nâng cao trình độ học vấn và nghiên cứu khoa học.

Ngành học gửi đi đào tạo bao gồm: khoa học và công nghệ, khoa học cơ bản, môi trường, khoa học xã hội và nhân văn, ưu tiên những ngành mà nước bạn có thế mạnh. Phía Hung-ga-ri quyết định cơ sở đào tạo tiếp nhận lưu học sinh đến học.

Thời gian đào tạo chuyên ngành (năm học): chương trình đại học từ 5 đến 6 năm, chương trình tiến sĩ từ 3 đến 4 năm và thời gian thực tập từ 01 tháng đến 12 tháng theo quy định cụ thể tại cơ sở đào tạo. Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9/2011.

Sinh viên đại học sẽ phải học dự bị tiếng Hung-ga-ri 01 năm học tại Viện Balassi Balint và phải vượt qua được kỳ thi sát hạch tiếng Hung-ga-ri do Chính phủ Hung-ga-ri tổ chức trước khi chuyển vào học chuyên ngành.

Ứng viên được tiếp nhận theo chương trình học bổng này sẽ được Chính phủ Hung-ga-ri cấp học bổng, miễn phí đào tạo và được bố trí chỗ ở; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, chi phí đi đường, chi phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

Lưu ý: Người dự tuyển không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo đã đăng ký dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu do điều kiện khách quan cơ sở đào tạo không đáp ứng được về Giáo sư hướng dẫn hoặc không có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nguyện vọng mà ứng viên đã đăng ký, Ủy ban học bổng Hung-ga-ri, cơ sở đào tạo Hung-ga-ri và Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri có thông báo bằng văn bản thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp xử lý cụ thể.

Xin xem chi tiết trong tệp đính kèm:

Số tư liệu:85/TB-BGDĐT
Ngày ban hành:09-03-2011
Tệp đính kèm: 85TB.rar