logo
EN
VN

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ấn Độ năm 2011

Tổng số có 12 học bổng đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh) bao gồm 09 học bổng của Chương trình trao đổi văn hóa (Cultural Exchange Programme Scholarship Scheme – CEP) và 03 học bổng của Chương trình văn hóa chung (General Cultural Scholarship Scheme – GCSS).

Số tư liệu:98/TB-BGDĐT
Ngày ban hành:15-03-2011
Tệp đính kèm: Indian-2011.rar

1. Bộ GD&ĐT thông báo: (xem file đính kèm)
Căn cứ thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội về chỉ tiêu học bổng Chính phủ Ấn Độ cấp cho Việt Nam năm 2011 trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Ấn Độ giai đoạn 2007 – 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học đại học và sau đại học tại Ấn Độ năm 2011 như sau:

Số lượng học bổng và chế độ học bổng

Tổng số có 12 học bổng đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh) bao gồm 09 học bổng của Chương trình trao đổi văn hóa (Cultural Exchange Programme Scholarship Scheme – CEP) và 03 học bổng của Chương trình văn hóa chung (General Cultural Scholarship Scheme – GCSS).

Ứng viên được đăng ký dự tuyển học các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật và công nghệ, …( Lưu ý: Phía Ấn Độ không nhận đào tạo các chuyên ngành liên quan đến Y và Nha khoa).

2. Trường Đại học Hà Nội thông báo:
2.1. Đề nghị các đ/c Quản trị mạng thông báo lên trang Web của Trường để cán bộ, GV và sinh viên biết.
2.2. Nhà trường tiếp nhận và xử lý hồ sơ như sau:
2.2.1. Phòng Đào tạo tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với sinh viên.
2.2.2. Phòng TCCB tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với cán bộ, giảng viên
2.2.3. Nhà trường sẽ tổ chức xét để giới thiệu, cử ứng viên dự tuyển học bổng.
3. Nhà trường tổ chức xét vào ngày 22/3/2011.
4. Hồ sơ của các ứng viên nộp tại Cục ĐT với nước ngoài trước ngày 24/3/2011.